Toegepaste behandelingen

 

STAIR staat voor Skills Training in Affect and Interpersonal Regulation. Kort gezegd is dit een gerichte training die helpt om te oefenen met situaties die emoties kunnen oproepen of in situaties met andere mensen. Mensen die nare dingen in hun kindertijd hebben meegemaakt kunnen moeite hebben met het omgaan met gevoelens en met sociale situaties. Deze training helpt om daarmee te oefenen. De training omvat 8 sessies met psycho-educatie, emotieregulatie en interpersoonlijke vaardigheden en is specifiek bedoeld om in te zetten voorafgaand aan traumagerichte verwerking. (Bron: Cloitre, M.C., Cohen, L., & Koenen, K. (2006). Treating survivors of childhood abuse: psychotherapy for the interrupted life. Guilford Publications. ISBN10 1593853122, ISBN13 9781593853129).

 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR, is een geprotocolleerde bewezen effectieve therapievorm bij PTSS. Tijdens de therapie vraagt de therapeut aan de patiënt terug te denken aan de traumatische ervaring, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens en tegelijkertijd een afleidende taak te doen; bijvoorbeeld door met de ogen de vingers van de therapeut te volgen. Het terugdenken aan de nare herinnering in combinatie met het maken van oogbewegingen zorgt ervoor dat het werkgeheugen belast wordt. Hierdoor neemt de levendigheid en de emotionaliteit van de nare herinnering af (De Jongh et al., 2013). De herinnering zal haar kracht en emotionele lading verliezen en het wordt steeds makkelijker om aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. Dit biedt de patiënt de mogelijkheid om een andere betekenis aan de gebeurtenis te geven en zullen PTSS klachten afnemen. (Bronnen: website EMDR Nederland; De Jongh, A., Ernst, R., Marques, L., & Hornsveld, H. (2013). The impact of eye movements and tones on disturbing memories of patients with PTSD and other mental disorders. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 44, 447-483. doi: 10.1016/j.jbtep.2013.07.002.)

 

Van beide behandelingen weten we dat ze effectief zijn voor het verminderen van de PTSS klachten. We vragen ons met deze studie af of STAIR voorafgaand aan EMDR zorgt voor een beter en/of sneller resultaat en bij welke cliënten dit dan zo is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandelcondities in het onderzoek