Voor wie is TOPRON bedoeld?

TOPRON is bedoeld voor cliënten met PTSS klachten ten gevolge van seksueel misbruik of mishandeling in hun kindertijd.

 

 

Wie voeren de behandeling uit?

De behandelingen worden uitgevoerd door ervaren therapeuten binnen Dimence, die speciaal opgeleid zijn om deel te nemen aan deze studie. De therapeuten worden gedurende de hele behandeling begeleid door landelijke experts.

 

 

Wie nemen de interviews af?

De interviews worden afgenomen door speciaal getrainde onderzoeksassistenten. Zij doen de opleiding Toegepaste Psychologie en hebben, net als iedereen binnen Dimence, zich te houden aan wettelijke regelgeving binnen de gezondheidszorg. Zij worden steeds begeleid door de hoofdonderzoeker.

 

 

 

Welkom op de website van ToPrepareOrNot (TOPRON). Topron is een wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij volwassenen, ten gevolge van herhaald seksueel misbruik en/of mishandeling voor het achttiende levensjaar.

 

De belangrijkste studievraag is: heeft stabiliserende behandeling voorafgaand aan een traumagerichte behandeling meerwaarde vergeleken met alleen een directe traumagerichte behandeling. En zo ja, voor wie geldt dat dan?

 

Het doel is om de behandeling van een PTSS ten gevolge van van ernstige vroegkinderlijk trauma’s te verbeteren en te versnellen en om persoonlijke factoren die een rol spelen bij de effectiviteit van een behandeling in kaart te brengen.